För att gå framåt i en integrerad, komplex värld måste företagen förstå och bygga på värde skapat i flera dimensioner. Denna förmåga av holistiskt värdeskapande är sammanflätad med ditt företags framtida värde – ditt företag bortom hållbarhet.

Svenska | English
IBX har verktyg för att mäta och hantera, visualisera och jämföra holistiskt värdeskapande – verktyg som ger insikter för strategisk utveckling, och som stödjer ägare, styrelser och chefer i att hantera långsiktig värdeutveckling.
Mät och analysera ditt företag med IBX-linsen. Vi erbjuder en insiktsrapport baserat på er IB-poäng, med fördelningen av de fyra kärnfärdigheterna och hur dessa indikerar värde skapat i förhållande till världen runt dig – idag och in i framtiden.

Insiktsrapporten bygger på offentlig tillgängliga data och interaktioner, och som sådan bygger den på information från relationerna där värde skapas (eller inte skapas). Den ger din styrelse, ledare och chefer jämförbar information från den svenska nationella marknaden och din bransch.
Med utgångspunkt i insiktsrapporten erbjuder vi dialog med våra experter för att integrera perspektivet, och ge hävstång för det breda löpande hållbarhetsarbetet in i affärsstrategi.

Verktyg att mäta och leda företag bortom hållbarhet

IBX Acumen i korthet

Jag är intresserad, snälla kontakta mig

Väl mottaget, vi hör av oss!

Hur kan våra verktyg hjälpa dig?

  • 1
    Jämförbarhet i en komplex värld - möjliggör kontextneutralitet som ger sann jämförbarhet, utan att förlora komplexiteten i din hållbarhetsinsats
  • 2
    Mätning mot framtiden - mätning och hantering av de viktigaste färdigheterna idag, säkerställer att ditt företag kommer att vara en kraft att räkna med i framtiden
  • 3
    Leda bortom hållbarhet - stöder långsiktigt beslutsfattande och går bortom hållbarhet och mot holistisk värdeskapande

Hur fungerar våra verktyg?

Fyra kärnfärdigheter som leder vägen
Baserat på publicerad forskning, genomförd av Inter Business Initiative, har vi utvecklat verktyg för att mäta och analysera kärnfärdigheterna som indikerar förmågan att skapa holistiskt värde, nu och in i framtiden:

Purpose, System approach, Empathy, Transformation
Purpose är bolagets nordstjärna, en nyckel för att förstå värdeskapande i framtiden.
System approach visar förmågan att förstå sin plats, sammankoppling, möjligheter och ansvar i både lokala och globala system.
Empathy representerar förmågan att känna med alla människor i hela värdekedjan.
Transformation handlar om innovation, lärande, resiliens och kreativitet i en snabbt föränderlig värld.

Frontrunners/föregångare av Inter Business 2017

Inter Business Index 2017 är en analys av de 50 största företagen i Sverige, gjord tillsammans med Inter Business Initiative. Tio bolag är tydliga föregångare, som genom de fyra kärnfärdigheterna levererar mot holistisk värdeskapande.

Frontrunners/föregångare av Inter Business 2016

Inter Business Index 2016 är en analys av skandinaviska företag, utvalda genom ett nomineringsnätverk. Mätningen visade tio förebilder och föregångare inom Inter Business.

Intelligensrapporten gör ett djupare dyk i resultaten och betydelsen av ditt företags IB-poäng. Det är en robust grund för att göra övergången till att hantera den långsiktiga förmågan att skapa holistiskt värde och strategiskt ledarskap baserat på denna data.

Mätning av färdighetsnivåer i verksamheten och interna interaktioner möjliggör operationalisering av långsiktiga strategier för holistisk värdeskapande och tillhandahåller ett övergripande ledningsverktyg som håller dig väl informerad.

Kontakt

Malin Johansson
CEO
+46 70 344 74 60
ceo@ibx.global
Anders Gunnarsson
Data design director
+46 73 533 17 71
anders@ibx.global
Johanna Hallin
Thought leader on Inter Business
+46 707 631 281
johanna@ibx.global

IBX

℅ Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57C,
Stockholm

 

℅ Konstnärligt Campus
Östra Strandgatan 26B, 3trp,
Umeå